De gemeentebesturen van De Pinte en Nazareth gaan samen met experten, inwoners, gemeentepersoneel en lokale raadsleden onderzoeken welke voor- en nadelen een eventuele fusie met zich kan meebrengen. Ook andere gemeenten kunnen in de oefening betrokken worden.

Het gemeentebestuur van Nazareth stelde enige tijd terug de vraag aan de omringende gemeenten of ze een onderzoek naar een eventuele fusie overwegen. “De keuze van Vlaanderen om vrijwillige fusies aan te moedigen, heeft het debat hierover in heel Vlaanderen aangewakkerd”, aldus Danny Claeys, burgemeester van Nazareth. “We willen het heft in eigen handen houden en een verplichte fusie in de toekomst vermijden. Het was dan ook een bewuste keuze om in alle openheid met onze gemeenteraad en buurgemeenten in gesprek te gaan.”

Het gemeentebestuur en de voltallige gemeenteraad van De Pinte waren bereid om het gesprek aan te gaan en een onderzoek op te starten. “De uitdagingen waar lokale besturen voor staan om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven aanbieden, zijn groot. Om ons zo goed als mogelijk te wapenen tegen de uitdagingen van morgen, hebben we binnen de gemeenteraad unaniem besloten om te onderzoeken wat de pro’s en contra’s zouden kunnen zijn van een fusie, zeker in het licht van een eventuele toekomstige verplichte fusiegolf”, zegt burgemeester van De Pinte, Vincent Van Peteghem.
“Om het onderzoek zo breed mogelijk te kunnen voeren, kunnen andere buurgemeenten nog steeds aansluiten in deze fase”, zegt burgemeester van Nazareth, Danny Claeys.

Beide gemeenten namen voor dit onderzoek een externe, onafhankelijke procesbegeleider onder de arm. Het onderzoek zal zich toespitsen op de huidige situatie binnen de gemeenten, en de impact die een mogelijke fusie zou kunnen hebben. Verschillende werkgroepen, bestaande uit externe experten, mandatarissen en gemeentepersoneel zullen niet enkel de financiële situatie van beide gemeenten onder de loep nemen. Ze zullen ook onderzoeken welke voor- en nadelen een eventuele fusie met zich zou meebrengen op het vlak van dienstverlening en levenskwaliteit die beide gemeenten bieden.

“De resultaten van dit onderzoek zullen nuttig zijn om te weten waar een eventuele fusie een versterking voor de inwoners zou betekenen. Maar het is uiteraard ook de bedoeling om de inwoners zoveel als mogelijk te betrekken”, aldus burgemeester van De Pinte, Vincent Van Peteghem.

In januari organiseren beide gemeenten vier publieke gespreksavonden voor inwoners. Ook de gemeenteraden zullen samen met de inwoners nauw worden betrokken bij de evaluatie van het onderzoek. Een beslissing volgt normaal in de lente van 2023.

Infoavonden voor de inwoners (telkens om 20 uur):
• maandag 16 januari in cc De Zwaan, Dorp 1, Nazareth
• dinsdag 17 januari in OCP, Polderbos 20, De Pinte
• maandag 23 januari in de Veldblomme, Veldstraat 50, Zevergem
• woensdag 25 januari in cc Nova, Steenweg 92, Eke