De klimaatverandering plaatst de hele wereld voor uitdagingen en dat is in onze gemeente niet anders. Daarom wil het gemeentebestuur het goede voorbeeld geven door zelf verschillende inspanningen te leveren voor de bescherming van het klimaat. Die inspanningen staan in het nieuwe klimaatactieplan 2030 dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De doelstellingen zijn helder: de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% verminderen én onze gemeente voorbereiden op extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en wateroverlast.

Schepen van Klimaat Ann Vandenbussche zal nieuwe maatregelen uitwerken en bestaande initiatieven uitbreiden, zoals het verduurzamen van woningen via (financiële) steun bij renovaties. Maar ze wil ook de inwoners betrekken en luisteren naar hun voorstellen bij de uitwerking van maatregelen. Want we hebben iedereen nodig om van de klimaattransitie een succes te maken.