Voor het eerst duikt onze gemeente onder de 100 kilogram restafval per inwoner. Zo prijken we daarmee bovenaan de lijst van de 15 gemeenten waar de afvalintercommunale IVM actief is. 99 kilogram restafval per inwoner is een bijzonder mooi resultaat, mede dankzij de vele geleverde inspanningen . Er werd ten opzichte van vorig jaar maar liefst 8 kilogram restafval per inwoner minder opgehaald, een evolutie waar we als gemeente erg trots op mogen zijn.

Bij het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval werkt onze gemeente De Pinte samen met de afvalintercommunale IVM. Jaarlijks wordt gekeken hoeveel restafval opgehaald wordt en afgezet tegen een te behalen doelstelling. “Dankzij een jarenlange focus op sensibilisering, bewustmaking en ondersteuning zijn we er in 2021 geslaagd om onder de doelstelling van 122 kilogram per inwoner te komen. Dat we nu onder de 100 kilogram per inwoner zitten, toont dat de inspanningen van het gemeentebestuur en onze inwoners renderen.”, stelt schepen van duurzaamheid  Ann Vandenbussche tevreden vast.  

Schittende cijfers, die onze als lokale partij moed geven om ons verder in te blijven zetten voor minder afval en meer recycleren!