Een nieuw mobiliteitsplan, het zou één van de speerpunten worden van het gemeentebestuur. Vandaag, na vijf jaar, werd eindelijk een voorstel tot mobiliteitsplan voorgelegd. "Geen moment te vroeg", aldus raadslid Lieve Van Lancker, "want we zijn al veel tijd verloren om de mobiliteit en verkeersveiligheid in onze gemeente te verbeteren. Nu snel-snel nog wat werken uitvoeren komt toch wat laat".

"Het plan bevat zeker acties waar we ons volmondig kunnen achter scharen, zoals bijvoorbeeld de veiligheid in de Anthierenslaan", stelt Van Lancker. "Maar voor een aantal knelpunten worden dan weer amper oplossingen naar voren geschoven". 

Binnen de meerderheid was er ook hier verdeeldheid. De VLD-fractie was tijdens haar tussenkomst bijzonder kritisch en onthield zich bij de goedkeuring van het plan, terwijl de VLD-schepenen het plan in het schepencollege nog hadden goedgekeurd.

De vier aandachtspunten van CD&V voor het mobiliteitsplan

  1. Schoolomgevingen De schoolomgevingen moeten echt veiliger gemaakt worden, bv. door te onderzoeken of het inrichten van 'schoolstraten' een optie zijn en door voldoende ondersteunende maatregelen uit te werken om de zone 30 te laten respecteren.
  2. De dorpskernen De herinrichting van de dorpskernen van Zevergem en De Pinte mag niet op de lange baan geschoven worden. In Zevergem kan vanuit een globaal plan de schoolomgeving als eerste aangepakt worden. In De Pinte moet de oversteekbaarheid en de veiligheid van de fietsers verhoogd worden.
  3. Stationsomgeving Ondanks onze herhaalde vraag om de parkeerdruk in de stationswijk aan te pakken, moet er dringend werk gemaakt worden om de parkeerdruk in de omliggende woonwijken te verlichten. Ook de Anthierenslaan en de Albertlaan verdienen degelijke voet- en fietspaden.
  4. Parkbos Aan de rand van de Kleine Landeigendommen verschijnt binnenkort een speelbos. Tegen de afspraken in, creëert men nu in de Scheldeveldestraat straatparkeren voor de bezoekers. De veiligheid van vele jonge gezinnen in de buurt komt daardoor in het gedrang. Wij pleiten voor een parking aan het portaal van het bos.