Tijdens de ochtend- en avondspits is het in de stationsomgeving vaak een kluwen van weggebruikers. Om het voor voetgangers en fietsers veiliger te maken heeft het Gemeentebestuur zich in het meerjarenplan voor-genomen om de Koning Albertlaan en de Julien Anthierenslaan heraan te leggen. 

In overleg met de bewoners en regelmatige gebruikers van deze straten willen we in een eerste fase bekijken hoe we de toekomstige verkeerscirculatie in de stationsomgeving zien. 

“De invoering van éénrichtingsverkeer in sommige straten of plaatsing van een knip voor autoverkeer zijn daarbij opties”, stelt schepen van openbare werken Willem Rombaut. “Op die manier zouden we de wegbreedte voor het gemotoriseerd verkeer kunnen versmallen en meer plaats maken voor fietsers en voetgangers.” 

Tijdens een participatieavond op 14 juni gaven inwoners uit de stationsomgeving hun mening over de knelpunten en mogelijke oplossingen voor een betere inrichting van de weg-infrastructuur.