De afgelopen maanden werd verder gezocht naar een gedragen oplossing voor de aanleg van het fietspad in de Bommelstraat. Dat fietspad is noodzakelijk om de veiligheid te garanderen van fietsers tussen de Pintestraat en de spoorwegovergang, en zeker die van de kinderen en hun ouders in de omgeving van ’t Bommeltje.

De eerste plannen van het ontwerpbureau botsten echter op weerstand bij veel inwoners. Het rooien van een deel van de rij platanen in de straat leidde tot een petitie en lintenactie. Het gemeentebestuur drong bij het ontwerpbureau dan ook aan om de plannen opnieuw onder de loep te nemen en op zoek te gaan naar een oplossing waarbij de bomen én een veilig fietspad wél samengaan. En die oplossing werd gelukkig gevonden!

Schepen van Openbare Werken Willem Rombaut is tevreden met de creatieve en technische oplossing. “Er komt een afgescheiden fietspad tussen de bomenrij en de private percelen. Dat fietspad zal boven de wortels van de bomen zweven zodat deze worden beschermd, maar het pad toch in mooie vlakke lijn kan worden aangelegd."

De buurtbewoners zullen nog worden uitgenodigd voor een infovergadering om de plannen in detail te leren kennen. De uitvoering zal in 2025 starten.