Het programma van CD&V De Pinte-Zevergem voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Het is het werk van een lang participatietraject dat eind vorig jaar startte met de actie 'Jij maakt #9840' en dat via huisbezoeken, toekomstateliers en werkgroepen uitmondde in deze beleidsvisie voor de komende legislatuur.

Het programma is opgebouwd rond vier belangrijke uitgangspunten:

  • CD&V zet in op een zorgzame gemeente, waar het fijn is om op te groeien en waar u gerust oud kan worden. Maar ook waar we zorgzaam omgaan met uw belastinggeld.
  • CD&V beoogt een veilige gemeente, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en respect heeft voor elkaar. Maar ook waar iedereen onbezorgd te voet of met de fiets de weg op kan.
  • CD&V streeft  naar een bruisende gemeente, waar verenigingen, wijken en ondernemers de nodige omkadering krijgen om initiatief te nemen, en vrijwilligers gewaardeerd worden.
  • We willen werken aan een duurzame gemeente, waar de straten er netjes bij liggen, waar voldoende groen en ademruimte is, met aandacht voor mens en milieu. Een gemeente waar het gezond wonen is.

Vanuit die vier uitgangspunten heeft CD&V een beleidsvisie opgesteld met meer dan 100 concrete actiepunten! Ze zet daarbij in op een sterke buurtwerking, een grote focus op verkeersveiligheid en de uitbouw van nabije zorg. Prioritair staat de bouw van een nieuw woonzorgcentrum, de bouw van een ontmoetingsplaats voor jongeren, de heraanleg van de dorpskernen, de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en de aanleg van verschillende missing links in het Pintse fiets- en voetpadennetwerk. 

"CD&V heeft de ambitie om opnieuw mee te besturen", aldus lijsttrekker Vincent Van Peteghem. "Met dit sterke programma vol concrete actiepunten staan we klaar om De Pinte-Zevergem opnieuw vooruit te helpen!"

Het programma kan je hier downloaden.