Webinar - Lokale mobiliteit, vanuit het oogpunt van de fietser:

Eén van de uitdagingen voor onze gemeente blijft hoe we in de toekomst onze dorpskern nog veiliger kunnen maken voor fietsers en voetgangers. Inwoners brachten talrijke knelpunten aan voor fietsers en voetgangers in verschillende bevragingen. Voor de aanpak daarvan moeten we ons oor te luisteren leggen bij externe deskundigen. Onze Schepen van openbare infrastructuur Willem Rombaut denkt al vooruit: "We moeten bewuster en toekomstgericht durven nadenken over de verkeersafwikkeling tussen de centrumstraten en de stationsomgeving. Het is in die zone dat zich heel wat knelpunt voor fietsers en voetgangers stellen. Daarvoor moeten we ons oor te luisteren leggen bij de bevolking, maar ook bij de externe deskundigen."

Eén van die externe deskundigen is Wout Baert, coördinator van Fietsberaad Vlaanderen. Op zondagmorgen 29 november 10u geeft Wout Baert een webinar over een toekomstgericht lokaal fietsbeleid voor De Pinte, waar ook u aan kan deelnemen.

Een webinar is een digitale presentatie maar daarna zal er ook ruimte zijn om vragen te stellen of ideeën te delen hoe we de lokale mobiliteit -verder- kunnen uitbouwen in onze gemeente. Zoals hierboven vermeld start de webinar om 10u. We ronden af om 11u30 zodat jullie thuis bij de aperitief nog kunnen napraten. 


Inschrijven is noodzakelijk via info@cdenvdepinte.be. Zaterdag krijg je dan een link doorgestuurd via het emailadres waarop je hebt ingeschreven. Met die link kan je dan deelnemen aan de webinar.

Tot dan!