CD&V Vrouw & Maatschappij

Vrouw & maatschappij zet zich in voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Wij willen ervoor zorgen dat de bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Bovendien moet er in alle beleidsdomeinen aandacht zijn voor gelijke kansen. Feitelijke ongelijkheden moeten zichtbaar en bespreekbaar worden, zowel in het gezin, op de arbeidsmarkt en in de besluitvorming.